1GE GeoZS 1M surface Geologic Unit - površinske geološke enote

Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska.

Karto so izključno za uporabo v projektu OneGeology Europe uredili M. Bavec , M. Novak, M. Poljak, M. Trajanova in D. Skaberne.
dataset
SI.GEOZS : SI.GEOZS.1GE1MGU
English, Slovenian
Geoscientific information
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOLOGIJA
GEOLOGIJA/stratigrafija
GEOLOGIJA/površinska geologija
ONEGEOLOGY
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/1G-E
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/usklajena geologija
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/usklajena starost
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/usklajena geneza
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/usklajeni podatki
GEMET - Concepts, version 3.1:
znanost, veda/naravoslovje/vede o Zemlji/geologija
Free:
Danube Region
13.2753, 45.3218, 16.7107, 46.9767
publication: 2010
1964 - 2010
vector
Geological Survey of Slovenia
Jasna Šinigoj
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, SI-1000, Slovenia
tel: +386 (0)1 2809712
Role: point of contact

Data Quality

1G-E:percentCoverage=100;
1G-E:geometricHarmonization=partly;
1G-E:thematicHarmonization=partly;
1G-E:geometricHarmonizationDescription:

1G-E:thematicHarmonizationDescription:

add here additional information...
Equivalent Scale: 1: 250000

Constraints

a. Dataset is not suitable for: This map has been produced at the country scale, mainly fo rscientific and educational purposes, and cannot be used when detailed geological information is needed.b. Charges applied: noc. Other conditions: yesd. More info URL: http://one.geology.cz/conditions/conditions_eng.pdf
Geološka karta Slovenije v merilu 1:1 milijon je brezplačno na voljo za osebno uporabo, poučevanje, raziskovanje in ostale nekomercialne dejavnosti. Geološki zavod Slovenije (GeoZS) kot lastnik podatkov ne daje nobenega zagotovila o zanesljivosti, kvaliteti, ustreznosti in popolnosti podatkov in ne sprejema nikakršne odgovornosti v zvezi z morebitno nepooblaščeno nadaljnjo uporabo izdelka.

Metadata about metadata

4c2a6f02-0d7c-42d5-9797-06c40a01080d
Geological Survey of Slovenia
Jasna Šinigoj
Dimičeva ulica 14, Ljubljana, SI-1000, Slovenija
tel: +386 (0)1 2809712
Role: point of contact
2022-04-30

Coupled Resource