1GE GSB PSInSAR

Radarinterferometrikarta över gränsområdet mellan Belgien och Nederländerna. De blå färgerna korresponderar mot områden med positiv deformation (höjning) av markytan relaterad till inflöde i en gruvakvifer (recharge of a mining aquifer).
service
OGC:WMS 1.3.0
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
harmonized geologic units
surface
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/1G-E
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmoniserade data
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmoniserad struktur
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmoniserad ålder
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmoniserad genes
GEOLOGI/berggrund
ISO 19119:
2.54, 49.49, 6.40, 51.50
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BE
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
Role:

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4c5bb34d-1d88-4dca-8e8b-12400a01080d
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BEL
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
Role:
2016-05-19

Coupled Resource