1GE GSB PSInSAR

Radarová interferometria na hraniciach Belgicka a Holandska. Modré farby zodpovedajú pozitívnym deformáciám (výzdvih) povrchu územia v dôsledku doplnenia (infiltrácie) zvodnenca.
service
OGC:WMS 1.3.0
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
harmonized geologic units
surface
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/1G-E
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizované dáta
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizovaná štruktúra
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizovaný vek
ONEGEOLOGY/OneGeology-Europe/harmonizovaná genéza
GEOLÓGIA/skalný podklad
ISO 19119:
2.54, 49.49, 6.40, 51.50
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BE
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
Role:

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4c5bb34d-1d88-4dca-8e8b-12400a01080d
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BEL
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
Role:
2016-05-19

Coupled Resource