1GE GSB PSInSAR

Dane satelitarne interferometrii radarowej dotyczące obszaru leżącego na granicy Belgii i Holandii. Kolor niebieski odpowiada dodatniej deformacji podłoża.
service
OGC:WMS 1.3.0
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
harmonized geologic units
surface
OneGeology/OneGeology-Europe
OneGeology/OneGeology-Europe/1G-E
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowane dane
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowana struktura
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowany wiek
OneGeology/OneGeology-Europe/zharmonizowana geneza
Geologia/skały podłoża
ISO 19119:
2.54, 49.49, 6.40, 51.50
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BE
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
Role:

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4c5bb34d-1d88-4dca-8e8b-12400a01080d
Geological Survey of Belgium
Pierre-Yves Declercq
13 Jenner Street, Brussels, 1000, BEL
tel: +32 (0)2 788 76 00-01
Role:
2016-05-19

Coupled Resource